Ogłoszenie:

Należy pamiętać międzynarodowych dostawy zostaną wznowione jak zwykle od 3 stycznia 2017 r.

E-maile i pytania będą monitorowane i odpowiedział na całym świąt Bożego Narodzenia.

Wyposażenie boisk piłkarskich i stadionów: pachołki, tyczki, znaczniki  wyznaczające linię boiska, barierki odgradzające widzów, kabiny i ławki dla zawodników rezerwowych, trenerów, fizjoterapeutów i oficjeli.