Regulamin Zakupów

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego diamondfootball.pl określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem diamondfootball.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.diamondfootball.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie lub firmie dokonującej zakupów w sklepie internetowym diamondfootball.pl zwanej dalej „klientem”, uiszczania płatności przez klienta za zamówione produkty, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

Klient akceptując regulamin sprzedaży oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych na zawarcie umowy z firmą Diamond Football Co Ltd, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w sklepie internetowym diamondfootball.pl

W przypadku zamówień składanych w imieniu firmy akceptując regulamin klient oświadcza, że posiada uprawnienia do składania zamówień i zawierania umowy w imieniu firmy, którą reprezentuje.

 

Sklep internetowy diamondfootball.pl prowadzony jest przez firmę Diamond Football Co Ltd. Siedziba firmy znajduje się w Weybridge, Surrey, KT13 9WA , Wielka Brytania. Firma zarejestrowana jest w Companies House, pod numerem 03195352,  VAT Number 678 745864 i podlega legislacyjnie prawu panującemu na terenie Wielkiej Brytanii. Każdy kupujący musi zaakceptowć regulamin sklepu. Akceptując regulamin sklepu klient zgadza się z zawartymi w regulaminie warunkami korzystania z usług firmy Diamond Football Company Limited.

 

 

Składanie zamówienia

 

Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe diamondfootball.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Klient zobowiązany jest do podania adresu email oraz numeru telefonu. Numer telefonu niezbędny jest do kontaktu kuriera dostarczającego zamówione produkty, bez podanego prawidłowego numeru telefonu zamówienie nie zostanie wysłane.

 

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  1. wyboru zamawianych towarów,

  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  3. wyboru sposobu płatności.

  4. Dokonanie płatności na rzecz Diamond Football Co Ltd

 

Klient, przesyłając do diamondfootball.pl zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze diamondfootball.pl. E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia nie jest równoznaczny z akceptacją przez diamondfootball.pl zamówienia złożonego przez klienta. Dopiero wysłanie towaru do klienta jest równoznaczne z akceptacją zamówienia przez Diamondfootball.pl  oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami. W emailu potwierdzającym zamówienie zawarty jest numer referencyjny zamówienia który należy zachować.

 

W przypadku podania przez internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Diamondfootball.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w realizacji zamówienia.

Diamondfootball.pl  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

 

Zmiany w zamówieniach.

 

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta diamondfootball.pl drogą mailową lub telefoniczną.

Ceny

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  1. podawane są w złotych polskich,

  2. zawierają podatek VAT, są to ceny brutto

  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Podatek VAT naliczany jest według stawek obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Cena produktów wyświetlone na stronie zawierają 20% podatek VAT.

 

W przypadku zamówień złożonych przez osobę fizyczną ceny produktów będą zawierać 20% podatku VAT.

 

W przypadku zamówień składanych przez firmy nie będące płatnikami VAT (nie posiadające europejskiego numeru VAT) ceny produktów będą zawierać 20% VAT.

 

Jeżeli zamówienie złożone jest przez firmę będącą płatnikiem podatku VAT i zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej faktura będzie zawierać stawkę VAT w wysokości 0%. Klijent składając zamówienie zobowiązany jest do podania europejskiego numeru VAT. Na podstawie VI dyrektywy VAT Rady UE (77/388/EEC) zobowiązania do zapłaty podatku VAT przechodzą na zleceniodawcę i odbiorcę tego zamówienia na terenie kraju właściwego dla jego siedziby.

 

Podatek VAT nie zostanie naliczony do cen produktów zamawianych przez firmę zarejestrowaną poza granicami Unii Europejskiej.

 

Wszelkie koszty, w tym: koszty produktów, dostawy i koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

 

Płatności:

 

Klient może dokonać płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Debit, Visa Electron, Mastercard, Maestro oraz za pomocą konta Paypal.

 

 Diamondfootball.pl gwarantuje bezpieczeństwo płatności dokonanych kartą płatniczą dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz zleceniu obsługi płatności firmie PayPal.

 

Diamondfootball.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje internautę.

 

 

Dostawa:

 

Koszty dostawy są naliczane według aktualnego cennika dostaw, z którym można zapoznać się w dziale „Dostawy i zwroty”. Do niektóych produktów mogą zostać doliczone dodatkowe koszty przesyłki.  Klient zostaje poinformowany o kosztach dostawy, które zostają doliczone do jego rachunku przed końcowym zaakceptowaniem płatności. 

 

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej wyznaczonej przez firmę Diamond Football Co Ltd. i doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy firmy kurierskiej.

W przypadku gdy kurier oferuję opcję śledzenia przesyłki klient otrzyma link do strony kuriera oraz numer referencyjny przesyłki umożliwiający jej śledzenie.

 

Przy odbieraniu przesyłki od diamondfootball.pl zaleca się klientowi sprawdzenie widocznego stanu towarów. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące, uszkodzone lub popsute towary) Klient powinien:

 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,

 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,

 • zgłosić diamondfootball.pl zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni roboczych

   

W związku z powyższym zaleca się, by klient otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

 

 

Czas realizacji zamówienia

 

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy 

 

Czas realizacji - w przypadku gdy całość zamówienia znajduje się w magazynie zamówienie zostanie wysłane w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności (dotyczy jedynie dni roboczych).

 

Czas dostawy wynosi od 3-5 dni roboczych. Opcja szybkiej dostawy jest możliwa jedynie po uprzednim skontaktowaniu się z biurem obsługi diamondfootball.pl za dodatkową opłatą.

Diamondfootball.pl nie odpowiada za ewentualne opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej.

 

Klient zobowiązany jest do podania adresu dostawy, pod który możliwe jest dostarczenie przesyłki w dniach roboczych, w godzinach pracy firmy kurierskiej (8:00-18:00). Adres dostawy może być inny niż adres do faktury. Podanie adresu uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki może spowodować dodatkowe koszty dla klienta – klient akceptując ten regulamin zobowiązuje się do uiszczenia dodatkowych kosztów ponownej dostawy jeżeli przesyłka mimo trzykrotnej próby nie może zostać dostarczona pod wskazany przez klienta adres z powodu podania przez klienta nieprawidłowego adresu, z powodu nieobecność osoby uprawnionej do odbioru przesyłki lub z powodu odmowy odebrania przesyłki.

 

Brak produktów w magazynie

 

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazyniei braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w umowie, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

 2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Biura Obsługi Klienta diamondfootball.pl o takiej decyzji w formie pisemnej - drogą mailową.

Nadpłata za brakujące produkty zostanie zwrócona na konto klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

 

Rezygnacja z zamówienia

 

Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w diamondfootball.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Przed zwrotem zamówienia klient zobowiązany jest do pisemnego poinformowania diamondfootball.pl o intencji zwrotu towaru. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.  Zwracane towary muszą być kompletne. Materiały opatrunkowe i produkty zdrowotne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

Koszt odesłania zwracanego towaru nie podlega zwrotowi, całkowity koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Klient zobowiązany jest prawem do prawidłowego zabezpieczenia towaru i jest za niego odpowiedzialny do czasu aż dotrze on do siedziby diamondfootball.pl W przypadku gdy klient zwraca zamówienie z którym otrzymał od diamondfootball.pl dodatkowy, bezpłatny upominek Klient zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z zamawianym towarem. Klient może wycofać zamówienie przed otrzymaniem towaru, musi w tym celu skontaktować się pisemnie (e-mail) z diamondfootball.pl. W przypadku gdy Klient rezygnuje z zamówienia przed jego realizacją (wysyłką) Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – cała wpłacona suma zostaje zwrócona do Klienta. W wypadku gdy Klient rezygnuje z zamówienia po czasie gdy zamówienie zostało wysłane Klient otrzyma zwrot kosztu towaru ale zostanie obciążony kosztami wysyłki zwrotnej.

 

Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy

Diamondfootball.pl do każdego zamówienia dostarcza dowód zakupu (fakturę), którą należy odesłać wraz z towarem.

 

Zwroty należności

 

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących diamondfootball.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Diamond Football Co Ltd, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

 

 

Promocje i wyprzedaże

 

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie.

 

Reklamacje

 

Do każdego zamówienia dołączona jest faktura, którą należy zachować na wypadek ewentualnych reklamacji.

W przypadku wadliwego produktu Klient powinien skontaktować się z biurem obsługi diamondfootball.pl

Diamondfootball.pl rozpatrzy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana klient ma prawo do nieodpłatnej naprawy lub jeśli jest to niemożliwe do wymiany na nowy, nieuszkodzony produkt. W przypadku gdy ani naprawa ani wymiana nie jest możliwa klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów produktu.

Wadliwy produkt należy odesłać do diamondfootball.pl Jeżeli reklamacja zostanie uznana Klient otrzyma zwrot kosztów przesyłki wadliwego produktu.

 

Dane osobowe.

 

Składając zamówienie w diamondfootball.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Diamond Football Co Ltd oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez diamondfootball.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Wszystkie dane udostępniane firmie Diamond Football Co Ltd są poufne i nie są przekazywane osobom trzecim, podlegają ochronie prawnej wg Data Protection Act 1998.

 

Diamond Football Co Ltd nie ma dostępu i nie przechowuje danych kart płatniczych ani danych bankowych klienta. Wszelkie dane niezbędne do dokonania płatności realizowane są przez system płatniczy PayPal.

 

Cookies

 

Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony diamondfootball.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony diamondfootball.pl.

Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

Postanowienia końcowe

 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Diamond Football Co Ltd . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowien zawieranej umowy następuje przez zaakceptowanie przez klienta regulaminu sklepu.

 

Postanowienia i zasady Regulaminu Zakupów Diamondfootball.pl podlegają prawu brytyjskiemu. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Diamond Football Co Ltd, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Diamond Football Co Ltd zgodnie z  prawem brytyjskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa brytyjskiego, a w szczególności  Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000, Sale of Goods Act 1979, The Consumer Protection Act 1987

 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

 

 

JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK PYTANIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW W NASZYM SKLEPIE PROSIMY O KONTAKT: