Ogłoszenie:

Należy pamiętać międzynarodowych dostawy zostaną wznowione jak zwykle od 3 stycznia 2017 r.

E-maile i pytania będą monitorowane i odpowiedział na całym świąt Bożego Narodzenia.

Szybkość piłkarza w wielu momentach decyduje o przebiegu meczu. Trening szybkościowy i wytrzymałościowy to niezbędny element kompleksowego treningu piłkarskiego. Sprzęt trenignowy firmy Diamont Football używany  przez profesjonalne kluby piłkarskie pomoże Ci szybko osiągnąć lepsze wyniki podczas trenigu oraz meczów piłkarskich.